Geraadpleegde bronnen

Paragraaf 4: Geraadpleegde bronnen

 • "Ridderorden, Eereteekenen, Draagteekens en Penningen betreffende de Weermacht van Nederland en KoloniĆ«n (1813-heden)" door Dr. W.F. Bax, Amsterdam 1932.
 • "Orders and Decorations of The Netherlands" door H.G. Meijer, C.P. Mulder, B.W. Wagenaar, Venray 1984.
 • "Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen geslagen tusschen November 1813 en November 1863" door Mr. Jacob Dirks. Uitgegeven door Teyler's Tweede Genootschap, eerste deel. Haarlem, de
 • https://kanselarijmuseum.nl/collectie/ridderorden-en-onderscheidingen-in-nederland/soeverein-vorst#gallery5-1
 • https://www.kloek-genealogie.nl/OoltgensplaatOvervlakkee.htm
 • https://www.noord-beveland.nl/historie/verhalen-over-de-oorlogen_42470/item/schermutselingen-bij-camperlandsche-veer-13-december-1813_4121.html
 • https://books.google.nl/books?id=hq1iAAAAcAAJ&pg=PA75&lpg=PA75&dq=ooltgensplaat+1813+rostolland&source=bl&ots=oOfdUEfgwJ&sig=ACfU3U2jc4s90vmr3rns5luMZuBZ_hKlWA&hl=nl&sa=X&ved=2ahUKEwiEi5WGmvLzAhVHwQIHHURUDMAQ6AF6BAgDEAM#v=onepage&q=ooltgensplaat%201813%20rostolland&f=false
 • https://books.google.nl/books?id=qhIOAAAAQAAJ&pg=PA41&lpg=PA41&dq=ooltgensplaat+1813+rostolland&source=bl&ots=1rW4K7U3me&sig=ACfU3U1RUA2Gp6K1nRYn_T8nTMDl7SPl4g&hl=nl&sa=X&ved=2ahUKEwiEi5WGmvLzAhVHwQIHHURUDMAQ6AF6BAgCEAM#v=onepage&q=ooltgensplaat%201813%20rostolland&f=false
 • https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.1924.OGLfortprfrederik-BP11/b_NL.IMRO.1924.OGLfortprfrederik-BP11_tb1.pdf
 • Fort Prins Frederik Ooltgensplaat, een cultuurhistorische rapportage over een fort en haar ruimte voor transformaties 1 augustus 2017 concept dorp stad en land" door Ardiaan van der Zwan en Maarten Raaijmakers.
 • Historisch gedenkboek der herstelling van Neerlands onafhankelijkheid in 1813 uitgegeven onder leiding van G.J.W. Koolemans Beijnen.