De ontvangers van de erepenning van Ooltgensplaat 1813 (Duquesne)

Paragraaf 3: De ontvangers van de erepenning van Ooltgensplaat 1813 (Duquesne)

Het boekwerk van Mr. Jacob Dirks spreekt van minimaal 10 ontvangers van de erepenning van Ooltgensplaat. Dirks geeft in zijn boekwerk aan dat Konijnenburg op bladzijde 214 aangeeft dat Heeneman de 11de ontvanger is van de erepenning van Ooltgensplaat. Dit zou inhouden dat burgemeester J.M. Heeneman zowel de erepenning van Ooltgenplaat 1813 als ook de erepenning Brielle 1813 heeft ontvangen. In het hoofdstuk over de erepenning Brielle 1813 heb ik namelijk aangegeven dat J.M. Heeneman de 16e ontvanger is van de erepenning van Brielle 1813. Mogelijk dat er ergens een fout is opgetreden. Onderzoek hieromtrent loopt nog en ik ontvang dan ook graag informatie wat kan bevestigen welke erepenning(en) J.M. Heeneman heeft ontvangen. 

De ontvangers van de erepenning van Ooltgensplaat zijn:

Johannes van Putten (Burgermeester)

J. van Rossum 

J. Overwater 

Ary van der Helm (korporaal kustkanonnier)

G. van Kuyck (korporaal kustkanonnier)

D. Millioen (korporaal kustkanonnier)

P. Hunderfanger (korporaal kustkanonnier)

K. de Vos

F. Booss

J. Lidau 

A. Bogaerd

J.M. Heeneman

Falentijn Smit (kustkanonnier)

Pieter Bettems (kustkanonnier)

Ary Verhoeven (kustkanonnier)

Jacob Versluis (kustkanonnier)

Johannes Mulder (kustkanonnier)