Erepenning van Ooltgensplaats 1813 (Duquesne)

Afbeelding van de voorzijde van de erepenning van Ooltgensplaats (Duquesne) 4 december 1813. Het betreft een exemplaar uit het kanselarijmuseum. Afbeeling afkomstig van : https://kanselarijmuseum.nl/collectie/ridderorden-en-onderscheidingen-in-nederland/soeverein-vorst#gallery5-1


Afbeelding van de achterzijde van de erepenning van Ooltgensplaats (Duquesne) 4 december 1813. Het betreft een exemplaar uit het kanselarijmuseum. Afbeeling afkomstig van : https://kanselarijmuseum.nl/collectie/ridderorden-en-onderscheidingen-in-nederland/soeverein-vorst#gallery5-1