Geraadpleegde bronnen

Paragraaf 4Geraadpleegde bronnen

 • "Ridderorden, Eereteekenen, Draagteekens en Penningen betreffende de Weermacht van Nederland en KoloniĆ«n (1813-heden)" door Dr. W.F. Bax, Amsterdam 1932.
 • "Orders and Decorations of The Netherlands" door H.G. Meijer, C.P. Mulder, B.W. Wagenaar, Venray 1984.
 • "Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen geslagen tusschen November 1813 en November 1863" door Mr. Jacob Dirks. Uitgegeven door Teyler's Tweede Genootschap, eerste deel. Haarlem, de Erven F. Bohn, 1889.
 • Den Briel door Joh. H. Been, gemeente achivaris te Brielle. Uit Historisch gedenkboek 1813 deel 3 onder leiding van G.J.W. Koolemans Beijnen.
 • https://johanbeen.nl/artikelen/held_december.html.
 • https://streekarchief-vpr.nl/pages/posts/brielle-1572---181315.php.
 • https://www.streekarchiefvpr.nl/pages/posts/brielle-1572---181315.php
 • www.archieven.nl/
 • Algemeen Nederlandsch familieblad volume 9
 • https://www.debrielsemaasmond.nl/media/Overdruk-t_Gecroonde_Hart_5_april_2012.pdf
 • https://jaarboekvoormuntenpenningkunde.nl/jaarboek/1932/1932a.pdf
 • Nationaal Archief - Algemene Staatssecretarie - bloknummer H24000-toegangsnummer 2.02.01-inventarisnummer 533-Depot 502B 41/07.1 t/m 41.07.7.
 • Collectie Historisch Museum Den Briel, https://www.historischmuseumdenbriel.nl/nl/collectie/database